Personvernerklæring

Norges Blindeforbunds personvernerklæring

Hvilke personopplysninger samles inn og hvordan? IP-adresser logges automatisk.

Navn, adresse, telefonnumre og epostadresser der disse aktivt legges inn i bestillingsskjemaer og interesselister.

IP-adresser utleveres kun i tilfeller der myndighetene mistenker ulovlige handlinger og ber om å få disse utlevert. Det kan også forekomme at vår IKT avdeling har behov for å benytte IP adresser ved feilsøking på nettløsninger, men IP og personopplysninger vil i disse tilfellene ikke bli satt i sammenheng med hverandre.

Kontaktinfo som navn, telefonnumre og epostadresser benyttes i henhold til de avtalene de er knyttet til.

Ved brosjyrebestilling vil ikke kontaktinformasjon benyttes til annet enn identifisering av mottager ved utsendelse av bestilt materiale.

Ved innsamling av økonomiske støtte eller utsendelse av kalender og annet informasjonsmateriell, vil dette foregå i henhold til den avtalen som er inngått mellom Norges Blindeforbund giveren/ mottageren.

Norges Blindeforbund vil ikke utlevere eller selge kontaktinformasjon til tredjeparter. Det kan likevel forekomme at tredjepart gjør utsendelser for oss elektronisk eller pr. brev. I slike tilfeller vil tredjepart kun få tilgang til de opplysningene de trenger til det oppdraget de er satt til å gjennomføre, og vil ikke ha anledning til å benytte informasjonen til andre formål.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre? ITK-avdelingens ansatte har gjennom sitt virke tilgang til de opplysningene som lagres hos oss. Et fåtall ansatte som håndterer lister for utsendelser av DM, andre brevutsendelser og elektroniske henvendelser i henhold til avtale med mottageren, har tilgang til de opplysningene de trenger.

Hvilke rettigheter har brukeren? Som medlem/ bruker/ støttespiller av Norges Blindeforbund har du rett til å få tilgang til de personopplysningene organisasjonen har lagret om deg, og/ eller få rette opp eventuelle mangelfulle opplysninger om deg.

For øvrig forholder vi oss til det lovverket som finnes på dette området.

Hvem er ansvarlig og hvordan tar brukeren kontakt? Norges Blindeforbunds generalsekretær er øverste ansvarlige for lagring og håndtering av personopplysninger. Generalsekretæren kan kontaktes over forbundets sentralbord, telefon 2321 5000.

Samler nettsiden inn personopplysninger? Vi benytter webanalyseverktøy gjennom Google Analytics og trafikkdata kan ikke spores tilbake til brukeren.